• Müşteri Hizmetleri: 0(533) 749 10 27
  • info@enyakinadres.com

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI

Ünvanı : www.enyakinadres.com adına Kutuda Çiçek Tic.Ltd.Şti.

E-mail :koketcicekcilik@gmail.com

1.2 -ALICI

Adı/Soyadı/Ünvanı :

Adresi :

Telefon :

E-mail :

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICInın SATICIya ait internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Ürün Cinsi ve türü, Alıcı tarafından 3ncü şahıslara reklam ve tanıtım amacı ile tarafımıza verilen firma bilgilerinden oluşmaktadır.

Ödeme Şekli : Paytr aracılığı ile Kredi Kartı ile ödeme alınmaktadır.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, SATICI internet sitesinde sözleşme konusu ürünün/hizmet sunumunun 15 günü bulabileceğini ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün,hizmet yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile 16ncı gün ALICI'ya teslim edilir.

4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4- İşbu sözleşme, ALICI tarafından sanal ortamda üyelik kaydının yapılıp kabul edilmesi ile sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürürünün/hizmetin kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICIya faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICIya teslim edilen ürünün SATICIya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICIya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

MADDE 7- GENEL HÜKÜMLER

7.1- 18 yaşından küçük kişiler SATICI’dan alış-veriş yapamaz.

7.2- Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICInın veya SATICInın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI

Kutuda Çiçek

ALICI

Adı/Soyadı :

Tarih :